Werkwijze

Onze werkwijze

Gezondheidscentrum Uden is gevestigd aan de Velmolenweg 77 in Uden. U kunt in onze praktijk terecht voor verschillende paramedische waaronder fysiotherapie en ergotherapie. Ook heeft de praktijk behandelwijzen als acupunctuur, orthomoleculaire geneeskunde en homeopathie in huis. Een speciaal team kindertherapeuten is er voor kinderen met een hulpvraag voor de kinderfysiotherapeut of kinderergotherapeut.

Werkwijze fysiotherapie

Tijdens de eerste afspraak maakt de fysiotherapeut kennis en worden algemene gegevens doorgenomen. Zodra helder is wat de reden van uw komst is en de achtergrond van uw klachten zijn, start de fysiotherapeut met onderzoek. Met behulp van testen, eventueel aangevuld met diagnostiek zoals echografie, wordt een diagnose gesteld.  Met u worden de mogelijkheden voor behandeling besproken en een behandeltraject bepaald. De duur van het behandeltraject is afhankelijk van uw klachten en de behandeling die u nodig heeft.  De duur van een behandeling verschilt per fysiotherapiediscipline. Zo duurt een behandeling kinderfysiotherapie langer dan een consult manuele therapie. Tijdens het behandeltraject evalueert de fysiotherapeut regelmatig. Waar nodig en door u gewenst overlegt de fysiotherapeut met interne en externe disciplines om zo te komen tot een zo optimaal mogelijk behandelresultaat. Soms wordt onderzoek herhaald om zo vooruitgang te kunnen meten.

 

In onze praktijk streven wij er naar om u binnen twee dagen te zien voor het eerste onderzoek (intake). Indien het niet haalbaar is om overdag naar onze praktijk te komen:  onze praktijk is ook ’s avonds geopend.

 

Gezondheidscentrum Uden beschikt over contracten met alle zorgverzekeraars. Uw behandeling wordt rechtstreeks door ons gedeclareerd bij uw verzekering.

 

Behandelingen fysiotherapie worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Voor kinderen (tot achttien jaar) worden de eerste achttien behandelingen altijd vergoed (basisverzekering, geen eigen risico). Of uw verzekering fysiotherapie dekt kunt u nagaan in uw polis. U kunt ook onze praktijkassistenten bellen. Zij beschikken over de mogelijkheid om na te gaan welke vergoeding voor u mogelijk is.

 

Soms wordt fysiotherapie ook vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is het geval bij een aantal chronische (langdurige) ziekten en aandoeningen. Of vergoeding voor u mogelijk is kunnen onze praktijkassistenten u vertellen.

Werkwijze Ergotherapie

Bij Ergotherapie staat uw gehele welzijn centraal. De ergotherapeut werkt praktisch en kijkt naar uw persoonlijke situatie. U kunt bij onze ergotherapeuten terecht met uw vragen rondom het dagelijkse handelen. De ergotherapeut zoekt naar mogelijkheden om activiteiten zo zelfstandig mogelijk uit te voeren.  In onze praktijk maken wij onderscheid tussen ergotherapeuten die zich richten op de volwassen client en speciaal opgeleide kinderergotherapeuten. De

 

U kunt zonder toestemming van een (huis)arts een afspraak maken met onze ergotherapeut. Een verwijsbrief is dus niet nodig. De assistente inventariseert kort wat uw hulpvraag en zorgt voor een passende behandelaar. Afhankelijk van de hulpvraag werkt de ergotherapeut aan huis of op de praktijk. Tijdens de eerste afspraak start de ergotherapeut met diagnostiek ofwel onderzoek. De ergotherapeut onderzoekt de veranderingen in de omgeving en in het leven en de consequenties hiervan. Waarom lukken bepaalde activiteiten niet meer? Zodra helder is wat de hulpvraag van de client is en welke verandering gewenst is, worden doelen opgesteld. Tevens wordt het behandeltraject in kaart gebracht. Er wordt gewerkt aan de opgestelde doelen.  Er wordt regelmatig geëvalueerd. In hoeverre is het doel bereikt? Dient de behandeling te worden bijgesteld? Is het doel behaald en kan behandeling worden beëindigd?

 

Uit ervaring blijkt dat u snel terecht kunt in onze praktijk. Wij proberen het eerste consult binnen enkele dagen te laten plaatsvinden.

 

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. In principe heeft iedere persoon recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Vaak is ook vergoeding uit de aanvullende verzekering mogelijk. Onze praktijkassistenten informeren u graag over de mogelijkheden. U kunt eea ook nagaan in uw polisvoorwaarden.

 

De ergotherapeuten zijn aangesloten bij beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. De beroepsvereniging is gekoppeld aan het Kwaliteitsregister Paramedici. Alleen ergotherapeuten die voldoen aan de strikte voorwaarden worden in het register opgenomen. Alle ergotherapeuten in ons team zijn kwaliteitsgeregistreerd.

Werkwijze acupunctuur, orthomoleculaire geneeskunde en overige behandelingen

Alle behandelaars in onze praktijk zijn medisch of paramedisch opgeleid. Uw hulpvraag wordt altijd vanuit een breed perspectief bekeken. Dit wil zeggen dat de gespecialiseerde therapeuten artsen in nauwe samenwerking met elkaar werken en hun therapieen (uiteraard in overleg met u) combineren om zo te komen tot een zo goed mogelijk behandelresultaat.

 

De duur van een behandeling verschilt per discipline en varieert van een half uur tot een uur.

 

Omdat onze behandelaars kwaliteitsgeregistreerd zijn is behandeling vaak mogelijk. Dit is altijd vanuit het aanvullende pakket van uw zorgverzekering. Onze praktijkassistenten informeren u graag over de tarieven en de mogelijkheden voor vergoeding. Neem contact op met de praktijk voor meer informatie via 0413 268883

 


Naar boven


Contact
Gezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Gezondheidscentrum Uden