Zindelijkheid kind Uden

Zindelijkheid

Zindelijkheidsproblematiek bij kinderen in de basisschoolleeftijd

De meeste kinderen worden zindelijk voor de leeftijd van 4 jaar. Ongelukjes kunnen blijven voorkomen, ook bij schoolkinderen, maar naarmate een kind ouder wordt zal dit als steeds vervelender ervaren worden. Er zullen gevoelens van schaamte bijkomen en het kind zal er met anderen misschien niet over willen praten. Dit kan leiden tot isolement, omdat het kind liever niet bij vriendjes en vriendinnetjes gaat spelen of niet wil deelnemen aan een club. Kinderen voelen zich hierdoor vaak heel onzeker. Zindelijkheid is een ingewikkeld leerproces en het kan worden verstoord of gestimuleerd door fysieke en emotionele factoren.
 

Hetzelfde geldt voor het 's nachts nog niet zindelijk zijn. Dit komt nog voor bij veel kinderen in de basisschoolleeftijd en heeft ook invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door schaamte zal het kind door het bedplassen bijvoorbeeld niet graag ergens gaan logeren. 
 

Een van de expertises van onze kinderpraktijk is “zindelijkheids”therapie. Wij beschikken over een ervaren kinderbekkentherapeut en sensorische informatieverwerkingstherapeuten. Het is belangrijk dat de kindertherapeut eerst onderzoekt wat de mogelijke oorzaak kan zijn van het probleem. Daarvoor kijkt zij naar de ontwikkeling tot nu toe, mogelijke functiestoornissen of andere lichamelijke oorzaken, de prikkelverwerking van het kind en hoe de ontwikkeling in brede zin op dit moment verloopt. Mocht het vermoeden bestaan van een medische oorzaak, dan zal uw kind eerst worden doorverwezen naar een medisch specialist.


Zindelijkheidsbehandeling

Voor zindelijkheid overdag kunnen wij wat betekenen vanaf de leeftijd van 3,5 jaar. Voor bedplassen vanaf circa 6-7 jaar. 

In ons kindergezondheidscentrum bekijken wij de zindelijkheidsproblematiek van twee kanten, namelijk vanuit een functiestoornis van de bekkenbodem en vanuit de prikkelverwerking. Onze kindertherapeuten zijn gespecialiseerd in zindelijkheidsproblematiek en helpen het kind zo dat het inzicht krijgt in het probleem. Verder zal er houdingstraining worden gegeven en adviezen die positief werken op het zindelijk worden. Deze begeleiding wordt gegeven door onze kinderbekkentherapeut.

Als er een vermoeden bestaat dat het probleem heeft te maken met de prikkelverwerking zal er gestart worden met sensorische informatieverwerkingstherapie. Hierbij zal het kind geleerd worden te werken aan het aanvoelen in bredere zin en het voelen van de aandrang om te plassen.
 

Bij kinderen die bedplassen zullen wij eerst samen met uw kind werken aan een goede bekkenbodemfunctie en zal daarna gewerkt worden aan het op tijd wakker worden. Dit kan onder andere met behulp van een plaswekker.
 

Meer informatie vindt u bij Kinderbekkentherapie en Sensorische Informatieverwerkingstherapie

 

 


Naar boven


Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden