Zelfredzaamheid kleuter

Zelfredzaamheid

Problematiek met zelfredzaamheid bij kleuters

Met zelfredzaamheid bedoelen we dat een kind steeds meer handelingen zelf kan en wil doen. De zelfredzaamheid van een peuter is al stapsgewijs steeds meer ontwikkeld, maar van een kleuter wordt steeds meer verwacht dat hij of zij allerlei handelingen en taken zelf kan uitvoeren. Het kind wordt steeds zelfstandiger en kan allerlei taken steeds beter zelf zoals aankleden, de jas dichtdoen, tanden poetsen, zelfstandig eten, zelf naar de wc gaan en veters strikken. 
 

Niet alle kleuters zullen al deze dingen makkelijk zelfstandig uitvoeren en ook in klas kan het zijn dat ze meer moeite hebben met sommige taken dan hun klasgenootjes. Het kan blijken dat het kind in de klas moeite heeft met goed concentreren, niet goed taken kan plannen, motorische problemen een rol spelen, het kind een cognitieve achterstand heeft of mogelijk een prikkelverwerkingsprobleem.


Praktisch leren werken naar zelfstandigheid

In de begeleiding aan het leren toewerken naar meer zelfredzaamheid kan de kinderergotherapeut uw kind begeleiden. Zij begint tijdens uw eerste afspraak met uw kind met een observatie en onderzoek. Op deze manier krijgt zij een zo volledig mogelijk beeld van de mogelijkheden en beperkingen die een rol spelen. De begeleiding van uw kind zal bestaan uit het praktisch werken aan het eenvoudiger uitvoeren van bepaalde taken of handelingen, leren deze in de goede volgorde te doen en/of leren zich hierbij goed te concentreren. Als bepaalde taken ten gevolge van een (motorische) beperking niet of niet goed mogelijk zijn, wordt er gezocht naar een passend hulpmiddel of andere praktische oplossingen. In de begeleiding van uw kind staan het geven van vertrouwen en een positieve sfeer voorop. Hierdoor zal het zelfvertrouwen van uw kind steeds meer toenemen, waardoor het kind steeds meer durf toont en het uiteindelijk lukt om een taak of handeling helemaal alleen te kunnen.


Advies aan ouder(s) en school

Een kinderergotherapeut is kundig in het geven van concrete en vooral praktische oplossingen voor een probleem. Zij zal u hierover adviseren en ook school en/of BSO hierin betrekken, zodat hetgeen het kind geleerd heeft zo goed mogelijk wordt geïntegreerd in het dagelijks leven. 

 

 


Naar boven


Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden