Zelfredzaamheid kind Uden

Zelfredzaamheid

Problemen met zelfredzaamheid bij het kind in de basisschoolleeftijd

Een schoolkind zal zich op allerlei terreinen steeds beter moeten en kunnen redden. De afhankelijkheid van hulp van anderen wordt steeds minder naarmate een kind ouder wordt. Het kind wordt zo steeds zelfstandiger en dat is ook wat we van ze verwachten. Het tempo waarin dit verloopt verschilt van kind tot kind en dit is normaal omdat kinderen onderling verschillen. Deze verschillen zijn van invloed op het tempo en de volgorde van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en hebben vooral te maken met aanleg en mogelijkheden. Bij de ontwikkeling van de zelfredzaamheid speelt ook de omgeving een belangrijke rol.
 

Als het niet vanzelf lukt om meer zelfredzaam te worden kan de kinderergotherapeut hulp bieden met begeleiding en advies. Het kind zal dan geholpen worden met die vaardigheden en taken die bij de leeftijd passen zoals bijvoorbeeld zelfstandig eten, veters strikken, tempo, zelfstandig aankleden, planning en organisatie van allerlei taken in de zelfredzaamheid. Deze vaardigheden zullen worden getraind met het kind en indien nodig en gewenst kan er gezorgd worden voor adequate hulpmiddelen.

 

Meer zelf kunnen doen, dankzij de kinderergotherapeut

Bij uw eerste bezoek aan de kinderergotherapeut zal zij starten met onderzoek en observatie. Het is belangrijk dat zij een goed beeld krijgt van de ontwikkeling en het huidige niveau van zelfredzaamheid. Tijdens de behandeling en begeleiding wordt er gestructureerd gewerkt en leert het kind handelingen of taken zelf uit te voeren, zich op een taak te concentreren en om dit te doen in de juiste volgorde. Als het door een (motorische) beperking voor het kind niet mogelijk of moeilijk is om taken uit te voeren kan de kinderergotherapeut oplossingen bedenken, onder andere in de vorm van het inzetten van hulpmiddelen. De behandeling en begeleiding verlopen in een positieve sfeer, zodat het kind vertrouwen krijgt en durft te proberen net zo lang tot het lukt.

 


Naar boven


Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden