App werkgeheugentraining kind

Werkgeheugentraining

Werkgeheugentraining voor kinderen in Uden

 

Het werkgeheugen bij kinderen

Werkgeheugentraining bij onze kinderpraktijk

Jungle Memory (training visuele werkgeheugen)

Acoustic Pioneer (training auditieve werkgeheugen)

Kosten en vergoeding werkgeheugentraining

 

Het werkgeheugen bij kinderen

Naast het korte- en langetermijngeheugen hebben we het werkgeheugen: een tijdelijke opslagplaats in de hersenen voor alle informatie die bij ons binnenkomt. Het werkgeheugen kan deze informatie een tijdje vasthouden zodat ermee gewerkt kan worden en is tegelijkertijd in staat om opgeslagen informatie uit het langetermijngeheugen op te roepen.

We kennen twee vormen werkgeheugen:

  • het auditieve of verbale werkgeheugen, voor het onthouden en oproepen van woorden en taal.
  • het visueel-ruimtelijk werkgeheugen, voor het onthouden en oproepen van de volgorde van gebeurtenissen, beelden en rekenvaardigheden.
     

Het werkgeheugen is voor kinderen belangrijk bij het doen van opdrachten en taken, zowel op school als thuis en wordt vooral gebruikt bij actieve denkprocessen. Hierbij kunt u denken aan het maken van sommen, het onthouden van een aantal instructies achter elkaar, het lezen en het leren. Het kind moet informatie kunnen vasthouden, bijvoorbeeld uitleg van de leerkracht en tegelijkertijd iets kunnen opzoeken of opschrijven.
 

De opslag in het werkgeheugen is bij iedereen verschillend. Kinderen met een minder goed werkgeheugen lijken instructies niet te begrijpen, maar blijken moeite te hebben met onthouden. Lees meer over werkgeheugen.

                                                   

Aan de slag met werkgeheugentraining bij onze kinderpraktijk

Door werkgeheugentraining zal het kind in staat zijn de lesstof beter op te nemen, kan het zich beter concentreren, ontstaat er meer zelfvertrouwen en zullen de schoolprestaties verbeteren.
 

In onze kinderpraktijk trainen we het werkgeheugen van uw kind met de methodes Jungle Memory en Acoustic Pioneer. Beide methodes zijn wetenschappelijk bewezen effectief om het werkgeheugen te verbeteren. Onze kinderergotherapeut Jill van Bree is opgeleid om deze trainingen te geven en als coach legt zij het programma uit, stelt een account in, begeleidt en motiveert uw kind en blijft het proces overzien. Daarnaast leert zij uw kind ook op andere manieren om effectiever gebruik te maken van het werkgeheugen. Zij bedenkt samen met uw kind bepaalde strategieën om informatie beter te kunnen onthouden en verwerken en werkt met uw kind aan gerelateerde problemen als werkaanpak en planning.

 

Het behandeltraject start met een intake en onderzoeksfase. Uit de bevindingen hiervan zal het (werkgeheugen)probleem in kaart worden gebracht en kan bepaald worden welke trainingsmethode en plan van aanpak geschikt is voor uw kind. Over het algemeen komt uw kind wekelijks naar de kinderergotherapeut om te werken aan de doelen die zijn opgesteld.

 

Jungle Memory: training voor het visueel-ruimtelijk werkgeheugen

Onder begeleiding van de kinderergotherapeut wordt het visueel-ruimtelijk werkgeheugen getraind met Jungle Memory. Dit programma is geschikt voor kinderen van 8-17 jaar en past zich qua moeilijkheidsgraad steeds aan het niveau van het kind aan. Het kind traint 4 maal per week (waarvan 1 maal samen met de kinderergotherapeut op de praktijk en 3 maal thuis) gedurende een periode van 8 weken. Elke training duurt ongeveer 20-30 minuten. De licentie waarmee uw kind op de computer kan inloggen kunt u via onze praktijk aanschaffen. Deze software wordt niet ondersteund op een smartphone of tablet.

 

Acoustic Pioneer: training voor het auditieve geheugen en auditieve verwerking

De trainingsmethode Acoustic Pioneer is geschikt voor kinderen van 5-17 jaar en wordt geoefend over een periode van minimaal 4-8 weken. U heeft hiervoor een trainingsapp op een tablet nodig en de licentie hiervoor kunt u aanschaffen via onze praktijk. De training kan ook worden gedaan op een computer maar is voor het kind complexer omdat ook de muis moet worden gehanteerd. Voordat de training begint zal er een voormeting plaatsvinden om te bepalen of er sprake is van een auditief werkgeheugenprobleem en/of van auditieve verwerkingsproblemen. De uitslag hiervan bepaalt of er wordt gekozen voor de app 'Stapelgek op dieren' geschikt voor de taalverwerking (woorden) of voor de app 'Vliegles' voor de niet-talige auditieve verwerking (geluiden en tonen). Beginnend op het startniveau van het kind zal de training in het eigen tempo van het kind steeds wat moeilijker worden. Ons advies is om 3-4 keer per week te oefenen gedurende 15-20 minuten per keer. Een nameting vindt plaats als het kind alle levels heeft doorlopen.
 

Deze methode is ook geschikt voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of dyslexie.

 

Kosten en vergoeding werkgeheugentraining

De kosten voor een licentie voor Jungle Memory bedragen inclusief het instellen van het account eenmalig € 50,-.
De licentiekosten voor Acoustic Pioneer zijn € 65,- en hiervan is € 15,- voor de voor- en nameting en € 50,- voor de gekozen trainingsapp.
 

Deze kosten, welke niet door de zorgverzekering worden vergoed, kunt u voldoen bij de intake op onze praktijk, per pinbetaling.
 

De wekelijkse begeleiding door de kinderergotherapeut in onze praktijk wordt wel vergoed door uw zorgverzekering. Per kalenderjaar wordt 10 uur ergotherapie vergoed uit de basiszorgverzekering, mogelijk aangevuld met uren uit een aanvullende verzekering. Voor ergotherapie heeft u geen verwijzing nodig en bij kinderen geldt geen eigen risico.

 

Wanneer u nog vragen heeft of graag een afspraak wilt maken belt u dan gerust met onze praktijkassistentes. Zij helpen u graag verder.

 

 


Naar boven


Ons team

Jill van Bree
Jill van Bree Kinderergotherapeut - S.I.therapeut

Bekijk ons hele team
Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden