Weerbaarheid peuter

Sociaal-emotioneel

Sociaal-emotionele problematiek bij peuters

Op sociaal-emotioneel gebied ontwikkelt een peuter zich in een vlot tempo. Jonge peuters zijn nog erg op zichzelf gericht en kunnen zich nog niet goed inleven in een ander. In het spel zullen ze dan ook nog meestal alleen of naast een ander spelen. Wanneer ze ouder worden krijgen ze meer behoefte aan contact met anderen en zullen hier ook actief naar op zoek gaan. Peuters beleven hieraan steeds meer plezier en trainen door het spel met anderen hun sociale vaardigheden. Langzaamaan zullen ze hierdoor ook leren hoe om te gaan met conflicten, regels en afspraken. Ook dit proces zal de ene peuter gemakkelijker afgaan dan de ander. Wanneer een peuter moeite heeft met het omgaan met gevoelens kan zich dit uiten in boosheid, frustratie, angst of dominant of teruggetrokken gedrag. Als de sociaal-emotionele ontwikkeling niet goed verloopt heeft dit zijn weerslag op het kind, de ouder(s) en omgeving.


Ons kinderteam

Enkele van onze kindertherapeuten hebben zich gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van kinderen die problemen ervaren op sociaal-emotioneel gebied en de weerbaarheid. Onze kinderergotherapeuten en kinderfysiotherapeuten kijken naar uw kind met een brede blik. Zij vinden het belangrijk om goed te onderzoeken hoe de ontwikkeling van uw peuter tot nu toe is verlopen. Zij kijken goed naar dingen die opvallen aan de motoriek, de prikkelverwerking of het denken die mogelijk van invloed zijn op het probleem. Verder kijken zij of het gedrag op zichzelf staat of is te wijten aan andere beperkingen in het gedrag. Dit gedegen onderzoek is belangrijk als basis voor de verdere behandeling en begeleiding. In ons overleg maken wij, indien nodig, ook gebruik van de expertise van externe therapeuten of medici. Zij kunnen worden ingezet voor (aanvullende) begeleiding. Dit doen wij echter nooit zonder hiervoor vooraf uw toestemming te vragen.
 

In de begeleiding van kinderen met problemen op sociaal emotioneel gebied werken wij - met oudere kinderen - ook in groepen. Met peuters doen wij dit niet en wordt er spelenderwijs en individueel geoefend en gewerkt aan verbetering op sociaal-emotioneel gebied. 


 


Naar boven


Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden