Weerbaarheid kleuter

Sociaal-emotioneel

Sociaal-emotionele problematiek bij kleuters

Vanaf de leeftijd van 4 jaar neemt het ik-besef steeds meer toe en zal het kind zich steeds meer bewust worden van zichzelf en zijn of haar eigen kwetsbaarheid. Een kleuter begint steeds meer te beseffen dat er verschillen zijn met andere kinderen en dat niet iedereen in dezelfde situatie hetzelfde reageert. Ook zal het kind steeds meer leren over het omgaan met afspraken, regels en conflicten. De emoties kunnen in de kleuterleeftijd nog steeds snel wisselen en een goede bui slaat zomaar ineens om in een huilbui of driftbui. Op deze leeftijd ontwikkelen zich ook steeds meer angstgevoelens.


Voor het ene kind zal de sociaal-emotionele ontwikkeling zonder problemen verlopen, maar voor sommige kinderen geldt dit niet. Er zijn kinderen die het moeilijk vinden om met gevoelens om te gaan, wat kan leiden tot angst, boosheid, teruggetrokken gedrag of frustratie. Sommige kinderen zullen het lastig vinden om zich in een groep te handhaven, kunnen hun grenzen niet goed aangeven of hebben problemen in de omgang met andere kinderen.


Weerbaarheidstraining

In onze kinderpraktijk werken we met een groep specialisten op het gebied van de weerbaarheid. Wij geven begeleiding aan kinderen die problemen ondervinden in de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied. Onze kinderergotherapeuten hebben naast hun opleiding een specialisatie gevolgd in sensorische informatieverwerking. Wij kijken naar het kind op een brede manier en werken zo aan verbetering van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voorafgaande aan de behandeling zal uw kind eerst uitgebreid worden onderzocht en geobserveerd. Wij kijken hierbij niet alleen naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar naar de hele ontwikkeling op het gebied van de motoriek, de zelfredzaamheid, de prikkelverwerking, aandacht en concentratie, cognitieve vaardigheden en de omgeving waarin het kind meest functioneert.
 

Een kleuter met weerbaarheidsproblemen wordt één op één begeleid waar op een speelse manier zal worden gewerkt aan de verbetering van het sociaal-emotionele. Wij volgen in de behandeling het kind en niet andersom. Vanaf de leeftijd van 6 jaar is het (bij voldoende animo) voor een kind ook mogelijk om in een groepje te werken aan alle vraagstukken rondom de weerbaarheid.

 

 


Naar boven


Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden