Weerbaarheid kind Uden

Sociaal-emotioneel

Sociaal-emotionele problematiek bij kinderen in de basisschoolleeftijd

Niet bij alle kinderen verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling even gemakkelijk. In de basisschoolleeftijd zullen kinderen van ongeveer 6 en 7 jaar beginnen te begrijpen wat de oorzaken van conflicten zijn en zullen ze zich steeds beter kunnen inleven in opvattingen, gevoelens en wensen van anderen. Ze ontdekken ook hun eigen voorkeuren, mogelijkheden, beperkingen en gevoelens en ze zullen vriendjes meer gericht kiezen. Ze kiezen meer op grond van eigenschappen die aantrekkelijk worden gevonden. Tegen de tijd dat het kind wat ouder is, zo'n 7 tot 8 jaar, heeft het kind zich op sociaal-emotioneel gebied weer wat verder ontwikkeld en wordt zijn of haar blik steeds meer verruimd richting de "grote mensen wereld". We zien dat kinderen het belangrijk vinden bij een groep te horen en dat ze fantasie en werkelijkheid steeds beter uit elkaar houden. Hierdoor worden de kinderen steeds kritischer op de wereld om hen heen en zullen ze hun eigen mening steeds meer willen delen. In de periode tot ongeveer 12 jaar zal de eigen identiteit zich steeds meer ontwikkelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat een kind zich weerbaar kan opstellen, het anders zijn van anderen respecteert en eigen verantwoordelijkheid kan nemen. Het kind komt steeds wat losser van het gezin en de ouder(s) te staan. Rond de twaalf jaar zien we vaak dat kinderen zich voor hun ouder(s) gaan schamen.
 

Sociaal-emotionele problemen ontwikkelen zich vaak naarmate een kind zich bewuster wordt van zichzelf en de omgeving. Voorbeelden van sociaal-emotionele problemen die we op de basisschoolleeftijd zien zijn onder andere:
 

  • faalangst
  • laag zelfbeeld
  • sociale angst of verdriet
  • moeite met contact leggen
  • moeite met samen spelen
  • pesten van anderen of gepest worden
  • somber
  • hyperactiviteit
  • concentratieproblemen

 

De sociaal-emotionele problemen die kunnen ontstaan zullen verschillen van kind tot kind en worden beïnvloed door meerdere factoren. Wanneer een kind zijn of haar grenzen niet goed kan aangeven of de grenzen van anderen niet respecteert kan ook dit leiden tot sociaal-emotionele problemen.


Weerbaarheidstraining

In onze kinderpraktijk wordt door een hierin gespecialiseerd team kinderergotherapeuten en een kindercoach ondersteuning gegeven aan kinderen met weerbaarheidsproblemen. Voordat wordt gestart met de begeleiding van een kind zal er eerst een uitgebreid onderzoek en observatie plaatsvinden. Hierbij kijken wij naar de ontwikkeling van een kind in brede zin. Er wordt onderzocht hoe het is met de zelfredzaamheid van het kind, de concentratie, de aandacht, prikkelverwerking en de sociaal-emotionele ontwikkeling tot nu toe. Verder vinden wij het belangrijk ook het systeem waarin het kind leeft mee te nemen in ons onderzoek.
 

Kinderen kunnen zowel individueel als in een groep begeleid worden bij de weerbaarheidsproblematiek. De huidige groepstraining is geschikt voor kinderen van circa 9 tot en met 12 jaar. Individuele training kan al vanaf 4 jaar tot 17 jaar. De groepjes zijn ingedeeld naar leeftijd en uw kind werkt hier samen met andere kinderen aan de ontwikkeling en inzet van de eigen kracht. Tijdens de training staat voorop dat het kind leert weerbaar te worden en een stevige basis leert ontwikkelen. Ze leren zich te ontspannen en een goede houding aan te nemen en zo nieuwe situaties aan te gaan en steviger in de schoenen te staan. Voordat een kind instroomt in een groep wordt er eerst altijd begonnen met individuele training, zodat kan worden gewerkt aan de basisvoorwaarden. Met de door het kind zelf opgestelde eigen leerdoelen kan het dan later doorstromen naar een groepje.
 

Voor meer informatie kunt u kijken bij Weerbaarheidstraining.

 

 


Naar boven


Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden