Prikkelverwerkingstherapie Uden

Sensorische Informatieverwerkingstherapie

Sensorische informatieverwerkingstherapie (S.I.) bij Kindergezondheidscentrum Uden

De Sensorisch Informatieverwerkingstherapeut helpt... bij het reguleren van de zintuiglijke prikkelverwerking zodat een kind beter leert reageren

Waarom S.I.therapie

Wat behandelt de S.I.therapeut / signalen

Werkwijze S.I.therapie

Vergoeding & verwijzing S.I.therapie

Een afspraak maken met de S.I.therapeut

 

Waarom Sensorische Informatieverwerkingstherapie

Een belangrijke specialisatie van onze kinderergotherapeuten is sensorische informatieverwerkingstherapie, ook wel S.I.therapie genoemd of prikkelverwerkingstherapie. S.I.therapie is er voor kinderen die hinder ondervinden bij de verwerking van sensorische informatie of de sensorische integratie. Kortgezegd klachten rondom prikkelverwerking. Als de prikkelverwerking verstoord is kan het kind niet goed reageren op de zintuiglijke prikkels die het ontvangt. Het gaat dan om geluid, reuk, smaak, geur en/of gevoel.
 

Voor vele vaardigheden is het belangrijk dat prikkelverwerking goed verloopt. Voorbeelden zijn schrijven, lezen, zwemmen, de zindelijkheid of het aankleden. Als de prikkelverwerking niet goed verloopt worden dit soort vaardigheden daardoor negatief beïnvloed. Dit kan heftige reacties tot gevolg hebben als vechten, vluchten of verstijven. Naast de groep kinderen die 'heftig' (overregistreert) reageert, is er ook een groep die juist onderregistreert en geen of nauwelijks een reactie laat zien. Naast reageren door weinig reactie kan deze groep kinderen ook zoeken naar prikkels door te wiebelen of dingen extra hard uit te voeren.
 

De informatieverwerkingstherapeuten helpen het kind bij deze prikkelverwerking en verschaffen de omgeving (ouders, school of andere betrokkenen) inzicht in hetgeen het kind ervaart en hoe hiermee omgegaan kan worden. 
 

Wat behandelt de S.I.therapeut (signalen)

Zoals gezegd behandelt de S.I.therapeut prikkelverwerkingsproblemen. Soms is het echter als ouder, leerkracht of pedagogisch begeleider lastig om een prikkelverwerkingsprobleem te herkennen. Onze S.I.therapeuten zijn gespecialiseerd in de diagnostiek van prikkelverwerkingsproblemen.

Belangrijke signalen zijn:

Vermijdt het kind...

 • het aanraken van mensen en voorwerpen (of het worden aangeraakt door)
 • te bewegen of bewogen te worden
 • harde geluiden
 • een drukke omgeving
 • fel licht of ruimtes met veel prikkels
 • vies worden
 • bepaalde texturen van kleding of eten


Heeft u het idee dat het kind...

 • onhandig is (vooral bij nieuwe activiteiten)
 • vaak struikelt, omstoot, zich stoot of valt
 • moeilijk stil kan zitten
 • snel is afgeleid en hyperactief gedrag vertoont
 • meer moeite heeft met het maken van een puzzel of het lastiger vindt om figuren te maken dan leeftijdsgenootjes
   

Heeft het kind moeite met... 

 • springen en/of huppelen
 • evenwicht houden
 • oog-handcoordinatie
 • ritme
 • fijne motoriek (schrijven, tekenen, knutselen, knippen)
 • het herkennen van cijfers of letters
 • spiegelen van cijfers of letters
 • vloeiende oogvolgbewegingen (vaak de regel kwijt of slaat stukjes over met lezen)
 • het afmaken van een opdracht
 • het niet, nauwelijks of te laat aanvoelen van toiletdrang

 

Ziet u dat het kind...

 • buitengewoon boos wordt als iets niet lukt
 • veel bevestiging vraagt (faalangstig gedrag)
 • het moeilijk vindt om vriendjes te maken
 • teruggetrokken gedrag vertoont, of
 • juist de clown uithangt


Werkwijze Sensorische Informatieverwerkingstherapie

De S.I.therapeut start met een intake, observatie en onderzoek. Het situatie wordt in kaart gebracht alsmede de hulpvraag. Zo kan een behandelplan op maat worden opgesteld. Alles gaat spelenderwijs waarbij het plezier voor het kind voorop staat. Ook ouders (en omgeving) krijgen een actieve rol in dit traject. Bij behandeling wordt onder andere gebruik gemaakt van voelspellen, borsteldruk en spelletjes gericht op het lichaamsbesef en de balans (voorbeelden zijn wiebelplank, verzwaringsmateriaal of hangmat). Ook wordt gebruik gemaakt van de vier-beertjesmethode (planning en structureren), het motormeterprogramma, de oplossingsgerichte CO-OP methode of de kids skills-methode. Bij deze laatst methode leren kinderen problemen te overwinnen en nieuwe vaardigheden te leren op een positieve en constructieve manier.
 

Screening visuele disfunctie

Soms zijn klachten als een slordig handschrift, snel vermoeid zijn na visuele inspanning, hoofdpijn, branderige ogen, nekklachten, gevoelig zijn voor (zonlicht), concentratieproblemen en (ooghand) coördinatieproblemen of duizeligheid het gevolg van een verborgen visuele afwijking. De meest voorkomende visuele disfuncties worden veroorzaakt door een onjuiste samenwerking tussen de ogen. Met een moeilijk woord wordt dit fixatiedisparatie genoemd. Bij deze aandoening worden de twee beelden die via beide ogen binnenkomen niet correct of als stabiel enkelbeeld waargenomen door de hersenen. Een kind met fixatiedisparatie kan soms op dyslexie lijkende symptomen vertonen. Toch is fixatie disparatie een andere aandoening dan dyslexie en niet vergelijkbaar. 

 

Een standaard oogmeting bij de opticien is onvoldoende om oogsamenwerking te meten. Onze therapeuten kunnen de aanwezigheid van een fixatiedisparatie screenen en meten met een bioptor. Als er een vermoeden is van een fixatiedisparatie wordt u naar een gespecialiseerde optometrist doorverwezen. Deze optometrist beschikt over apparatuur die nodig is om verder onderzoek te verrichten, een diagnose te stellen en te begeleiden. De prescreening wordt in onze praktijk ingezet voor kinderen vanaf groep vier. 
 

Meer informatie over fixatie-disparatie vindt u op www.info-fo.nl.

 

Vergoeding & verwijzing S.I.therapie

Sensorische Informatieverwerkingstherapie is een specialisatie van onze kinderfysiotherapeuten en kinderergotherapeuten. Afhankelijk van uw hulpvraag zal uw kind worden ingepland bij de kinderfysiotherapie of kinderergotherapie. Derhalve gelden de regels voor vergoeding en verwijzing voor de desbetreffende zorgdiscipline:
 

 • Kinderfysiotherapie: per kalenderjaar 18 behandelingen uit basisverzekering en eventueel extra uit een aanvullende zorgverzekering fysiotherapie
 • Kinderergotherapie: per kalenderjaar 10 uur uit basisverzekering en eventueel extra uit een aanvullende verzekering voor ergotherapie

 

Meer informatie of een afspraak maken met de S.I.therapeut

Via telefoonnummer 0413 26 88 83 of mailadres info@guden.nl beantwoorden wij graag uw vragen of plannen wij een afspraak voor u in. 
 

Meer informatie over sensorische informatieverwerking vindt u via www.nssi.nl.
 

 


Naar boven


Ons team

Sanne Jansen - van Dinter
Sanne Jansen - van Dinter Kinderergotherapeut - S.I.therapeut
Jill van Bree
Jill van Bree Kinderergotherapeut - S.I.therapeut
Robin van Gerwen-Derksen
Robin van Gerwen-Derksen Kinderfysiotherapeut - S.I.therapeut 0-2 jr
Bekijk ons hele team
Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden



0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden