Schoolse vaardigheden kleuter

Schoolse vaardigheden

Problematiek met schoolse vaardigheden bij kleuters

Als uw zoon of dochter vanaf de leeftijd van 4 jaar naar de basisschool gaat, zal er steeds meer een beroep worden gedaan op de ontwikkeling van de schoolse vaardigheden:  motorische, communicatieve en cognitieve vaardigheden. Al in groep 1 wordt begonnen met het voorbereidend lezen en schrijven, planmatig werken en zullen de fijn-motorische vaardigheden zoals de schrijfmotoriek zich steeds meer ontwikkelen. Ook zal het kind zich steeds beter moeten kunnen concentreren. De leerkracht van uw kind werkt met een leerlingvolgsysteem, waarmee de ontwikkeling op al deze gebieden wordt gevolgd. Op die manier kan worden gesignaleerd hoe de ontwikkeling van uw kind op alle genoemde gebieden verloopt en of er bijzonderheden zijn die opvallen. Wanneer dat op een of meerdere gebieden zo blijkt te zijn, zal dit eerst met de ouder(s) worden besproken. Daarna kan er extra aandacht worden gegeven aan de betreffende vaardigheden, zodat deze verbeteren en het kind goed voorbereid door kan naar groep 3.

Fijn-motorische vaardigheden en schrijfmotoriek

Concentratie en planmatig werken


Fijn-motorische vaardigheden en de schrijfmotoriek

Om een kind goed voorbereid naar groep 3 te kunnen laten gaan is het noodzakelijk dat de motoriek steeds meer verfijnd wordt. Dit wordt geoefend door het aanbieden van voorbereidende schrijfoefeningen en het oefenen van fijn-motorische vaardigheden. Tot deze fijn-motorische vaardigheden behoren bijvoorbeeld het knippen, rijgen, plakken, het maken van schrijfbewegingen en het vasthouden van het potlood. Dit is voor jonge kleuters vaak nog lastig en gaat daarom ook niet altijd vanzelf. Als het kind hier moeite mee blijft houden, zal er vaak frustratie ontstaan en zal het kind niet graag meer knutselen, tekenen of de schrijfoefeningen willen doen. Voor training van deze fijn-motorische vaardigheden kunt u terecht in ons kindergezondheidscentrum, waar uw kind begeleid zal worden door de kinderergotherapeut of de kinderfysiotherapeut. Er wordt met uw kind gewerkt aan verbetering van de vaardigheden door middel van oefeningen en het inzetten van handige hulpmiddelen. Tijdens deze begeleiding zorgen wij ervoor dat uw kind het oefenen plezierig vindt.


Concentratie en planmatig werken

Van een kleuter wordt verwacht dat hij of zij zich steeds beter kan concentreren en planmatig kan werken. Dit is een van de voorwaarden om naar groep 3 te kunnen gaan, waar op dit gebied al behoorlijk wat wordt verwacht van een kind. In groep 1 en 2 zal dan ook worden begonnen met het oefenen van deze vaardigheden door spelenderwijs te oefenen in het stapsgewijs doen van opdrachten en wat langer te werken aan een taakje. Dit gaat niet alle kinderen even gemakkelijk af en als blijkt dat het kind veel moeite heeft met de concentratie of het zelfstandig uitvoeren van een opdracht is het verstandig de hulp in te roepen van onze kinderergotherapeut.
 

Zij werkt met uw kind aan het verbeteren van de concentratie en aandacht. Ook zal zij het kind leren wat planmatig werken is en hoe dat uitgevoerd kan worden. Hierbij leert zij het kind opdrachtjes uit te voeren in stapjes en in een vaste volgorde te handelen. Wanneer u met uw kind op uw eerste afspraak komt, zal de ergotherapeut beginnen met een observatie en onderzoek, waarna zij u kan vertellen wat de beste manier is om aan verbetering te werken. Hierbij gaat het vaak niet alleen om het oefenen van de schoolse vaardigheden, maar komt ook het praktisch handelen in de thuissituatie aan de orde. De kinderergotherapeut zorgt ervoor dat tijdens de begeleiding een positieve sfeer en het oefenen van het zelfvertrouwen centraal staan.


Samenwerking met de ouder(s) en school

Wij als kindertherapeuten werken graag samen met de leerkracht van uw kind of de intern begeleider op school. Wij doen dit alleen als dit door u gewenst is en wij het nodig vinden. Op deze manier verloopt de integratie van de vaardigheden die geoefend zijn zo goed mogelijk in het dagelijks leven. Soms doen wij ook een observatie in de klas van uw kind om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van de problemen waar uw kind tegenaan loopt.

 

 


Naar boven


Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden