Schoolse vaardigheden jongeren Uden

Schoolse vaardigheden

Problematiek met schoolse vaardigheden bij jongeren 

Met schoolse vaardigheden bedoelen we dat je vaardigheden beheerst die je nodig hebt op school en op school ontwikkelt. Denk aan planmatig en gestructureerd werken, automatisering van het handelen, concentratie, werktempo en de schrijfmotoriek. Wanneer je deze vaardigheden goed beheerst, zal dat je leerprestaties ten goede komen. Natuurlijk kan het zijn dat je met een of meerdere van deze vaardigheden toch moeite blijkt te hebben en dan kun je voor hulp terecht in onze praktijk.

 

Planmatig werken, structureren en automatiseren van handelen
Concentratie en werktempo
Schrijfvaardigheden
Werkgeheugen


Planmatig werken, structureren en automatiseren van handelen

Als je rond de leeftijd van 12 jaar naar de middelbare school gaat, zal blijken dat het goed hanteren van allerlei schoolse vaardigheden belangrijk is voor je leerprestaties. Er wordt een groot beroep gedaan op schoolse vaardigheden als gestructureerd en planmatig werken en een andere voorwaarde is dat je handelingen geautomatiseerd zijn. Voor sommigen zal dit moeilijk zijn. Het stellen van prioriteiten, plannen van het huiswerk of gestructureerd werken kan problemen opleveren. 
 

Als er kleine of grotere belemmeringen zijn bij jouw schoolse vaardigheden werkt de ergotherapeut met jou aan verbetering. Tijdens de therapie zal er voornamelijk worden gewerkt aan het bedenken van de handeling die nodig is om een opdracht of idee uit te voeren (de praxis) en daarna de verschillende stappen die daarvoor nodig zijn (de motorplanning). De ergotherapeut werkt met jou zoveel mogelijk met opdrachten, taken en voorbeelden uit de praktijk, dus met dingen die je ook op school en thuis tegenkomt.


Concentratie en werktempo

Als je het moeilijk vindt om je goed te concentreren zul je daarvan hinder ondervinden bij het maken van je huiswerk en het opnemen van lesstof. Je schoolprestaties zullen worden beïnvloed als je last hebt van een slechte concentratie of als je het moeilijk vindt om langere tijd stil te zitten. Als je bezig bent met een taak, opdracht of je huiswerk moet je concentratie in balans zijn met hetgeen je uitvoert. Natuurlijk schommelt de alertheid bij iedereen gedurende de dag, maar als het lastig is om je alertheid en focus juist af te stemmen kan het zinvol zijn hiervoor hulp in te roepen. In de begeleiding leggen wij de nadruk op het leren omgaan met de prikkels van je lichaam en omgeving die door je zintuigen worden opgepikt. Door gerichte training willen we je sensorische informatieverwerking verbeteren: hoe je omgaat met prikkels die via je zintuigen binnenkomen. Indien nodig en gewenst, kan het zinvol zijn bepaalde hulpmiddelen aan te schaffen die zorgen voor een betere concentratie. De ergotherapeut leert je hoe je deze moet gebruiken.


Schrijfmotorische vaardigheden, als pijnvrij schrijven en een netter handschrift 

Het is een voorwaarde dat je fijne motoriek goed ontwikkeld is om pijnvrij en netjes te kunnen schrijven. Als het schrijven niet gemakkelijk gaat is het handschrift vaak slecht leesbaar en ontstaan er klachten als pijn bij het schrijven. Deze pijn is dan voelbaar in je hand, arm of nek. Onze (kinder-) fysiotherapeuten en/of ergotherapeuten kunnen jou begeleiden bij het verbeteren van je schrijfmotorische vaardigheden. Daarbij kan het nodig zijn dat onze manueel therapeut bewegingsbeperkingen opheft die een goede werkhouding belemmeren. In de behandeling van alle genoemde klachten hebben wij ruime ervaring en kennis. 
 

Tijdens je eerste bezoek aan onze praktijk zal een van de therapeuten beginnen met een observatie van het schrijven en zal er een motorische vaardigheidstest worden afgenomen. In deze test richten wij ons vooral op de fijne motoriek. Met de verzamelde gegevens krijgen wij inzicht in de oorzaak en aard van je klachten en kunnen wij gericht met je aan het werk gaan. De behandeling zal bestaan uit het aanleren van een goede sturing van de pen, de juiste pengreep en vloeiend schrijven met een goede leesbaarheid. Tijdens de training zal er veel herhaald worden, zodat het anders schrijven een gewoonte wordt. Verder vinden wij het belangrijk om samen met jou te zoeken naar praktische oplossingen om de schrijfmotorische vaardigheden te trainen. 


Het werkgeheugen

Het werkgeheugen is een kortetermijngeheugen dat dient als tijdelijke opslagplaats in je hersenen en werkt samen met het langetermijngeheugen. Alle informatie komt binnen in het werkgeheugen en wordt daar verwerkt. Het werkgeheugen is bij iedereen verschillend en gemiddeld kunnen er 5 tot 9 items in worden opgeslagen. Om je goed te kunnen concentreren zal de informatie die binnenkomt worden gefilterd, want het werkgeheugen is snel vol. Het werkgeheugen kan door training worden vergroot.

Het werkgeheugen slaat informatie niet alleen op, maar bewerkt het ook en in het dagelijks leven gebruiken we het veel, zoals bij: het onthouden van een instructie, het volgen van een verhaallijn, problemen oplossen, het vasthouden van concentratie, verhaalsommen bij het rekenen, het starten en stoppen van een taak, begrijpend lezen en het afmaken van taken. 

Wanneer het werkgeheugen niet goed functioneert zul je problemen ondervinden, want het kan maar een beperkte hoeveelheid informatie vasthouden gedurende een korte tijd. Bij een niet goed werkend werkgeheugen zul je moeite hebben met concentreren, het bedenken van oplossingen en de vaardigheid om te plannen. 
 

Bij een niet goed functionerend werkgeheugen maken wij bij de behandeling hiervan gebruik van de methodes Jungle Memory en Acoustic Pioneer. Dit is een computerprogramma waarbij je thuis onder begeleiding van een coach de bewuste, gecontroleerde aandacht traint. Deze coach begeleid je individueel en je oefent het programma zo'n 4 keer in de week. Het programma zal zich aanpassen aan jouw niveau en tempo, zodat het een uitdaging is om nog beter te presteren. Zo verleg je steeds je grens, want het wordt steeds moeilijker. Je hersenen zullen zich aanpassen, zodat het werkgeheugen effectief wordt getraind. Meer informatie vind je bij Werkgeheugentraining.
 

 


Naar boven


Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden