Prikkelverwerkingsprobleem kleuter

Prikkelverwerking

Prikkelverwerkingsproblematiek bij kleuters


Prikkelverwerking en zelfverzorging of zindelijkheid
Prikkelverwerking en motoriek
Prikkelverwerking en schoolse vaardigheden

 

Prikkelverwerking wordt ook wel sensorische informatieverwerking genoemd. Problemen op dit gebied worden vaak juist op kleuterleeftijd steeds meer zichtbaar. Prikkelverwerking is de manier waarop een kind omgaat met de prikkels die via de zintuigen onze hersenen binnenkomen. Wanneer het signaal dat vanuit de zintuigen binnenkomt te sterk of te zwak is kan dat leiden tot een prikkelverwerkingsprobleem. Het kind reageert bij een te sterk signaal alsof er gevaar dreigt en bij een zwak signaal wordt te weinig aandacht gegeven, waardoor het bijvoorbeeld geen gevaar ziet dat er wel is. Kort gezegd wordt de aandacht niet goed gericht en dit kan o.a. leiden tot concentratieproblemen en problemen op cognitief gebied.

Op school is het kind de hele dag in een omgeving waar veel prikkels op hem of haar afkomen. Wanneer het kind over- of ondergevoelig is voor prikkels kan zich dit uiten in frustratie, boosheid, angst, zich terugtrekken of juist drukker worden, geen initiatief tonen of vermijdingsgedrag bij bepaalde activiteiten. Deze problemen vallen vaak op in de klas en op het schoolplein. Sommige kinderen zullen dit op school niet uiten, maar daarna thuis reageren met boos, angstig, druk of gefrustreerd gedrag.


Prikkelverwerking en zelfverzorging of zindelijkheid

Bij de zelfverzorging en het eten en drinken van het kind kan opvallen dat het kind problemen ervaart die ontstaan vanuit een prikkelverwerkingsprobleem. Dit zien we bij kinderen die niet graag tanden poetsen, moeite hebben met bepaalde textuur van voedsel, kleding vinden kriebelen of irriteren of hun haar niet willen wassen. Soms valt op dat het kind niet houdt van knuffelen of aanraken en kampt met slaapproblemen. Bij dit laatste wordt de alertheid niet goed gereguleerd, waardoor het kind alert blijft en daarom niet kan slapen. Ook problemen in het zindelijk worden kunnen een relatie hebben met een sensorisch informatieprobleem. Het kind voelt dan het verschil tussen droog en nat niet goed aan of het lichaamsgevoel is verstoord.


Prikkelverwerking en de motoriek

Een van onze verborgen zintuigen is het bewegings- of houdingsgevoel en ook dit is betrokken bij de prikkelverwerking. De hersenen krijgen van hieruit een signaal dat naar de  spieren en gewrichten wordt gestuurd die daarna reageren met een bepaalde actie: de passende beweging. Soms wordt dit signaal onvoldoende goed doorgegeven en zal het kind reageren met angst, onhandigheid of een te grote beweeglijkheid. De problemen doen zich dan niet alleen voor in de grove motoriek (grotere bewegingen), maar ook de fijne motoriek (fijnere bewegingen zoals schrijven en knippen).


Prikkelverwerking en schoolse vaardigheden

In de relatie prikkelverwerking en schoolse vaardigheden zien we meerdere facetten die problemen kunnen geven:
 

Als het kind een overgevoeligheid heeft voor geluidsprikkels valt op dat het kind last heeft van geluiden waar anderen niet op reageren. In een drukke omgeving, zoals school zal dit problemen geven voor het kind, bijvoorbeeld met de concentratie.Het kind hoort en ziet alles en dit trekt voortdurend de aandacht. Hierdoor kan druk en chaotisch gedrag ontstaan. Omdat de prikkels onvoldoende goed worden verwerkt zal het kind op elke prikkel die het krijgt reageren. Hierdoor raakt de aandacht op het eigen handelen verstoord, waardoor de aandacht voor een bepaalde taak beperkt is. Ook het doelgericht handelen of het vormgeven aan spel is moeilijk voor het kind. Vaak staan kinderen met een prikkelverwerkingsprobleem kritisch tegenover bepaalde spelmaterialen of speelgoed. Ze houden niet van spelen met water, zand, verf en/of klei, omdat het niet lekker aanvoelt of als vies wordt ervaren. Bij het spel met ongestructureerd speelgoed, zal het kind het niet meer overzien en ontaardt het spel in chaos en is het al snel een rommelige boel.
 

Vaak helpt het dat kinderen met deze problemen aanpassingen krijgen op school die ervoor zorgen dat prikkels beter worden gereguleerd. Hiervoor kunnen u, uw kind en de leerkracht begeleiding krijgen van onze sensorische informatieverwerkingstherapeut.


Kijken naar de oorzaak op een brede manier

Soms staat een prikkelverwerkingsprobleem op zichzelf, maar dit is niet altijd zo. Dat is de reden dat wij goed en breed kijken naar alle signalen en/of andere mogelijke oorzaken. Onze sensorische informatieverwerkingstherapeut is gespecialiseerd en ervaren in de behandeling van kinderen met deze problematiek.
 

Meer informatie kunt u lezen bij Sensorische informatieverwerkingstherapie.

 

 


Naar boven


Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden