Prikkelverwerking kind Uden

Prikkelverwerking

Prikkelverwerkingsproblematiek bij kinderen in de basisschoolleeftijd

 

Prikkelverwerking en zelfverzorging of zindelijkheid
Prikkelverwerking en de motoriek
Prikkelverwerking en schoolse vaardigheden

 

Kinderen reageren verschillend op allerlei prikkels die via de zintuigen binnenkomen en moeten worden verwerkt. Sommige kinderen zijn echter overgevoelig voor prikkels en anderen weer te weinig gevoelig. Hieruit kunnen problemen voortkomen die vaak het meest zichtbaar zijn op school. Hier bevinden de kinderen zich namelijk voortdurend in een groep en dit is een omgeving met veel prikkels. Als het kind een prikkelverwerkingsprobleem heeft kan zich dit uiten als boosheid, angst, zich terugtrekken, frustratie, vermoeidheid, druk of juist stil gedrag, geen initiatief tonen of niet willen deelnemen aan groepsactiviteiten. Vaak zien we deze reacties op school, maar het kan ook zijn dat ze pas optreden als het kind weer thuis is. 

Problemen in de prikkelverwerking ontstaan als het signaal vanuit de zintuigen te sterk of juist te zwak binnenkomt. Hiertoe behoren naast het zien, horen, ruiken en proeven ook het tast-, evenwicht- en bewegingsgevoel. Dit leidt tot problemen in de sensorische integratie en het kind reageert te weinig (ziet geen gevaar) of te sterk (reageert alsof er gevaar is). Problemen in de sensorische informatieverwerking hebben dikwijls invloed op de leervaardigheid of concentratie.


Prikkelverwerking en zelfverzorging of zindelijkheid

Problemen in de zelfverzorging kunnen een oorsprong hebben in het niet goed omgaan met prikkels. Sommige kinderen willen bepaalde kleding niet aan omdat het kriebelt, willen niet aangeraakt worden of houden niet van haren wassen. Prikkelverwerkingsproblemen kunnen ook de oorzaak zijn van slaapproblemen, omdat dan de alertheid onvoldoende goed wordt gereguleerd en het kind niet in slaap komt. Ook zindelijkheidsproblemen kunnen hun oorsprong hebben in een verkeerde prikkelverwerking, waardoor het kind het eigen lichaam en aandrang om te plassen niet goed aanvoelt.


Prikkelverwerking en de motoriek

De verborgen zintuigen die betrokken zijn bij de prikkelverwerking zijn het houdingsgevoel en het bewegingsgevoel. Als uw kind moeite heeft met bewegen kan dat ook liggen aan een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Het signaal dat aanzet tot bewegen wordt in eerste instantie aangestuurd door de hersenen en als dit verkeerd wordt doorgegeven ontstaan er allerlei problemen met de motoriek. Dit kan zich uiten als onhandigheid, angst om te bewegen of grote beweeglijkheid. We zien deze problemen als gevolg van over- of onderprikkeling zich voordoen in zowel de grove motoriek (zoals rennen, lopen, sporten) als de fijne motoriek (bijv. tekenen, schrijven).


Prikkelverwerking en schoolse vaardigheden

Schoolprestaties en hoe een kind zich voelt op school worden beïnvloed door een probleem in de prikkelverwerking. Als een kind bijvoorbeeld overgevoelig is voor geluidsprikkels, zal het last hebben van geluiden die een ander niet eens opmerkt. Bij een sensorisch informatieverwerkingsprobleem kan het kind reageren op prikkels door druk of chaotisch gedrag, waardoor het zich niet kan richten op zijn of haar eigen handelen. Een taak of opdracht krijgt te weinig aandacht, het handelen is niet doelgericht en vormgeving aan spel ontbreekt. 

Tijdens de sensorische informatieverwerkingstherapie zal de therapeut met het kind actief aan de slag gaan met het reduceren van prikkels door spelenderwijze training en zoekt daarnaast naar aanvullende oplossingen. Soms kunnen bepaalde aanpassingen op school ervoor zorgen dat de prikkelregulatie verbetert. Samen met ouder(s) en/of de leerkracht zal de therapeut de situatie van het kind bekijken en verbeteringen aanbrengen waar dat mogelijk is.
 

Sensorische Informatieverwerkingstherapie bij onze kinderpraktijk

De kindertherapeuten van Kindergezondheidscentrum Uden kijken naar een kind met een brede blik, omdat een sensorisch informatieverwerkingsprobleem niet altijd op zichzelf hoeft te staan. Daarom kijken zij altijd of er ook andere oorzaken te vinden zijn voor het probleem. Als basis voor de behandeling gaan wij uit van een gedegen observatie en onderzoek. Omdat het belangrijk is te komen tot een optimale integratie in het dagelijks leven, zullen ouder(s) en/of andere betrokkenen nauw worden betrokken bij de behandeling.
 

Voor uitgebreide informatie kunt u kijken bij sensorische informatieverwerkingstherapie.

 


Naar boven


Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden