Motoriek kleuter

Bewegen

Beweegproblematiek bij kleuters

 

Grove motoriek
Fijne motoriek
Spel en sport
Zwemvaardigheid
Meervoudige beperking


Beweegproblematiek bij kleuters

Wanneer een kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, heeft het al een enorme ontwikkeling achter de rug op motorisch gebied. Vanaf de leeftijd van 4 jaar gaat deze ontwikkeling nog steeds door. In de fijne motoriek wordt het kind stapsgewijs steeds vaardiger en ook de grove motoriek wordt steeds meer ontwikkeld. Niet ieder kind ontwikkelt zich even snel en soms blijkt dat bewegen niet vanzelf gaat. Wanneer een kind niet zo makkelijk beweegt kan dit verschillende oorzaken hebben en zich ook op verschillende manieren uiten. 
Signalen die kunnen wijzen op een verminderde vaardigheid in het bewegen zijn bijvoorbeeld veel vallen, een wat houterige of stijve motoriek, angst om te bewegen en/of moeite met de fijne motoriek. De ontwikkeling van de motoriek kan vertraagd zijn of anders dan bij leeftijdgenootjes of het valt op dat het kind afwijkend loopt.


Grove motoriek van de kleuter

De grove motoriek gaat over de grotere bewegingen zoals lopen, schoppen tegen een bal of klimmen en klauteren. Wanneer een kind te maken heeft met bepaalde motorische beperkingen in de grove motoriek kan dit invloed hebben op de ontwikkeling en op het welzijn van het kind. Het kan dan voorkomen dat het hierdoor minder lekker in zijn of haar vel zit en/of gefrustreerd raakt. De oorzaken van een vertraagde ontwikkeling van de motoriek zijn divers. Het kan eraan liggen dat het kind te weinig beweegt, geen zelfvertrouwen heeft bij het bewegen, er een in aanleg aanwezige stoornis meespeelt of een medische reden. Wanneer uw kind een hulpvraag heeft met betrekking tot de grove motoriek kan onze kinderfysiotherapeut uw kind helpen. In onze praktijk beschikken wij over alle testinstrumenten die nodig zijn voor gedegen onderzoek en observatie om de oorzaak van de problematiek te achterhalen. Daarbij gaat de kindertherapeut altijd uit van de mogelijkheden van uw kind, met als doel verbetering van de motoriek. Tijdens de behandeling blijft voorop staan dat het kind plezier heeft en daarom werken wij ook spelenderwijs met uw kleuter.


Fijne motoriek van de kleuter

Als een kind 4 jaar is gaat het naar de basisschool en zal er steeds meer een beroep worden gedaan op de ontwikkeling van de fijne motoriek. Het kind leert veters strikken, knippen en schrijven. In deze leeftijdsfase zien wij veel hulpvragen over het hanteren van een goede pengreep en de ontwikkeling van de voorkeurshand. Een kind dat de juiste teken- en schrijfvaardigheden moet leren heeft een voorkeurshand nodig. Wanneer een kind nog geen goede pengreep heeft kan dit liggen aan een nog onvoldoende neurologische rijping en kan het kind de vingers nog onvoldoende goed los van elkaar bewegen. Een goede potlood- of pengreep is dan niet mogelijk. De behandeling van onze kindertherapeut zal dan bestaan uit oefeningen met de hand, vingers en pols.
 

Op het gebied van de fijn-motorische ontwikkeling zijn zowel de kinderfysiotherapeut als  kinderergotherapeut specialist. Afhankelijk van de hulpvraag en de brede ontwikkeling van uw kind zal een van beiden uw kind begeleiden en werken aan verbetering van de vaardigheden in de fijne motoriek. Zij betrekken u graag bij het onderzoek en de behandeling en waar nodig overleggen zij ook met de leerkrachten van uw kind. Soms is een observatie in de klas van uw kind wenselijk, zodat ook school de ontwikkeling van de fijn-motorische vaardigheden zoveel mogelijk kan stimuleren.


Spel en sport

Op de kleuterleeftijd gaan kinderen steeds meer met elkaar samen spelen. Het is ook de leeftijdsperiode waarop begonnen wordt met een bepaalde sport en op school krijgen de kinderen gymles. Niet altijd zal het kind gemakkelijk bewegen en is het niet vanzelfsprekend. U kunt dan voor hulp terecht bij onze gespecialiseerde kinderfysiotherapeut die met uw kind werkt aan vermindering van angst en het opdoen van succeservaringen. Dit zal ertoe leiden dat uw kind gemakkelijker gaat bewegen en het als prettig gaat ervaren. U kunt met de kinderfysiotherapeut overleggen over de mogelijkheden van deelname aan sport en spel. Ook zal zij voldoende tips en adviezen geven over het stimuleren van de juiste vaardigheden op motorisch gebied.


Zwemvaardigheid

De meeste kinderen zullen rond de vijfde verjaardag beginnen met zwemles. Wanneer het niet lukt om de juiste zwemslag onder de knie te krijgen zal dat leiden tot frustratie. De motorische vaardigheid die nodig is om te kunnen zwemmen is moeilijk, waarbij geldt dat hoe jonger het kind is hoe lastiger. Soms kan de oorzaak van het niet goed leren zwemmen ook liggen in een bewegingsbeperking. Hierdoor zal het kind veel moeite hebben met het aanleren van de juiste zwembeweging van de armen, benen en/of voeten. In onze kinderpraktijk werken de kinderfysiotherapeuten met uw kind aan het oplossen van de bewegingsbeperkingen en het aanleren van de juiste zwemslag. Wij werken hieraan met een combinatietraject waarin de manueel therapeut de bewegingsbeperkingen oplost en de kinderfysiotherapeuten met uw kind werken aan het aanleren van de juiste zwemslag. Met deze manier van behandelen bereiken wij goede resultaten.


Kinderen met een meervoudige beperking

Bij de behandeling van kinderen met een meervoudige beperking vinden wij het belangrijk om als kindertherapeuten samen te werken, zowel binnen onze praktijk als daarbuiten. Zo kunnen wij zorgen voor een integrale aanpak in de zorg voor uw kind en de zorg voldoende goed afstemmen op de mogelijkheden en behoeften van uw kind. Per kind en per aandoening zullen de mogelijkheden wat betreft het bewegen verschillen en vanuit die mogelijkheden zullen wij werken aan het trainen van de motoriek. Hierbij houden wij rekening met de leeftijd en interesses van uw kind en zal plezier in bewegen altijd voorop staan. U kunt altijd terecht met uw vragen en wij geven graag advies over de mogelijkheden van hulpmiddelen, aanpassingen en andere vormen van ondersteuning.

 

 


Naar boven


Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden