Bewegen en blessures kind

Bewegen & blessures

Beweegproblematiek bij kinderen in de basisschoolleeftijd


Signalen voor beweegproblemen
Oorzaken voor beweegproblemen
Spel en sport
Zwemmen
Meervoudige beperking
 


Beweegproblematiek bij kinderen in de basisschoolleeftijd 

Voor een schoolkind is het belangrijk dat het goed en gezond beweegt. De meeste kinderen doen dit ook veel en graag. Bij het bewegen op school, buiten en thuis wordt er vooral een beroep gedaan op de grof motorische vaardigheden. Kinderen houden van huppelen, touwtje springen, hinkelen, rennen, fietsen, klimmen, klauteren en zwemmen. Gemiddeld genomen worden deze vaardigheden in de basisschoolfase steeds meer ontwikkeld. Dit geldt ook voor de fijne motoriek, zoals het schrijven. Niet alle kinderen houden van bewegen en soms komt dat omdat ze er moeite mee hebben. Ze bewegen niet gemakkelijk en dit kan invloed hebben op het sociale functioneren en het welzijn van een kind.


Signalen voor beweegproblemen

Er zijn bepaalde kenmerken die opvallen en zouden kunnen duiden op problemen met het bewegen, zoals: een onleesbaar handschrift, het schrijven gaat traag, moeite met dingen als zelfstandig aankleden (sluitingen dichtmaken of veters strikken), zwemmen, fietsen en vaak vallen. Er kan dan mogelijk sprake zijn van een motorische achterstand en dit is lastig te herkennen. Dit komt omdat de kenmerken en signalen nogal uiteenlopen en niet altijd worden gekoppeld aan de motoriek.


Oorzaken voor beweegproblemen

Ook de oorzaken van een achterstand in de motoriek zijn nogal divers. Het kan zijn dat de conditie minder goed is, het kind minder lenig is of de coördinatie niet goed werkt. Ook kan het liggen aan problemen met de stabiliteit, de energiehuishouding of de luchtwegen. Wat opvalt bij een kind met een minder goede motoriek zijn houterige of stijve bewegingen en problemen met de fijne motoriek. Kinderen ontwikkelen bij een minder goede motoriek vaak beweegangst, hebben weinig vertrouwen in het lichaam en gaan zich daardoor passief opstellen als het om beweegactiviteiten gaat. Ze blijven liever aan de kant zitten dan mee te doen. Bij sommige kinderen speelt er ook een erfelijke factor mee.


Spel en sport

Op de basisschoolleeftijd zullen de meeste kinderen gaan deelnemen aan een bepaalde sport en lid worden van een sportclub. Ook nemen ze vaak deel aan creatieve activiteiten na school. Als een kind niet graag en makkelijk beweegt kan dit een struikelblok zijn voor deelname aan voorgenoemde activiteiten en dat is jammer. Omdat de motorische vaardigheden en activiteiten meer moeite kosten, zou het juist goed en belangrijk zijn voor het kind om te oefenen en te bewegen. De kinderfysiotherapeut zal uw kind met beweegproblemen zo begeleiden dat het steeds meer succeservaringen heeft. Zo krijgt het kind plezier in bewegen en zal het steeds gemakkelijker gaan. De kinderfysiotherapeut kan u adviseren over passende activiteiten voor uw kind en hoe u zelf op een goede manier uw kind kunt stimuleren.


Daarnaast kan de kinderfysiotherapeut een rol spelen bij het voorkomen van (sport)blessures, het verlichten van de pijn bij een blessure of het opbouwen na een blessure.


Zwemmen

Niet alle kinderen zullen even gemakkelijk leren zwemmen en vooral als ze moeite hebben met kracht, coördinatie en goed bewegen kan het lang duren voor ze het leren. Vaak leidt dit bij kinderen tot frustratie en willen ze niet graag meer naar zwemles. Wanneer uw kind er langer dan gemiddeld over doet om te leren zwemmen, kan de kinderfysiotherapeut helpen. Vaak zullen er door kinderfysiotherapeutisch onderzoek bepaalde bewegingsbeperkingen worden ontdekt of blijkt er sprake van een tekort aan motorische vaardigheid om de zwemslag goed te kunnen leren. Door gedegen onderzoek en observatie kunnen wij de aard van het probleem achterhalen en daarna werken aan verbetering van de vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het goed leren zwemmen. Dit doen wij door het eventueel opheffen of verminderen van bewegingsbeperkingen.


Meervoudige beperking

De kindertherapeuten van ons kindergezondheidscentrum vinden het belangrijk om te werken vanuit een integrale aanpak. Dit doen zij wel vaker bij de behandeling van alle kinderen, maar bij kinderen met een meervoudige beperking zeker. Bij deze groep kinderen is vaak een intensieve behandeling en begeleiding noodzakelijk en daarom is het van belang dat de zorg in het belang van het kind op elkaar wordt afgestemd. Dat is de reden dat onze kindertherapeuten zowel intern als extern samenwerken. De behandeling van een kind met een meervoudige beperking en een motorische achterstand zal altijd worden afgestemd op het kind, waarbij wordt gekeken naar zijn of haar mogelijkheden. De vaardigheden die getraind worden zijn leeftijdsgerelateerd en afgestemd op het individuele kind. Verder hebben wij veel ervaring en kennis over aanpassingen en hulpmiddelen die nodig kunnen zijn. De kinderergotherapeuten informeren en adviseren u hierover en kunnen helpen bij de keuze en aanvraag hiervan.


Behandeling door onze beweegspecialisten

Met al uw vragen over de motoriek van uw kind in deze leeftijdsgroep kunt u terecht bij onze kindertherapeuten. Zij zijn speciaal opgeleid om kinderen te begeleiden en te behandelen. Zij zullen uw kind onderzoeken en observeren en maken hierbij gebruik van de juiste instrumenten. Zo vormen zij zich een goed en duidelijk beeld van uw kind en zijn of haar motorische ontwikkeling. In de therapie zal een van onze kindertherapeuten op een speelse manier met uw kind werken aan verbetering van de motorische vaardigheden. Nieuwe vaardigheden in de fijne en/of de grove motoriek worden stap voor stap geoefend.

 

 


Naar boven


Contact
Kindergezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kindergezondheidscentrum Uden