Kinderfysiotherapie Uden

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij Gezondheidscentrum Uden

Kinderen groeien, worden ouder en hebben steeds meer vaardigheden nodig. Ze ontwikkelen hun motoriek en zintuigen door te bewegen en te spelen. De motorische ontwikkeling loopt niet bij alle kinderen gelijk en dat is normaal, want elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Soms verloopt de ontwikkeling echter niet vanzelfsprekend en  kan de motoriek afwijkend of vertraagd zijn. Dat kan komen door een aandoening aan de organen, de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegings- of houdingsapparaat. Soms ligt de oorzaak ook in een tekort aan motorische ervaring. Deze kinderen hebben meer oefening nodig of moeten leren met minder mogelijkheden toch zo optimaal mogelijk te functioneren. Elke leeftijd kent zijn specifieke motorische vaardigheden en daarom is het logisch dat kinderen die deze vaardigheden missen, daar last van hebben. Ze verliezen soms hun evenwicht of vallen vaak, laten veel uit de handen vallen, zijn bang om te bewegen. Ze kunnen houterig of motorisch onhandig zijn of een slappe lichaamshouding hebben. Door een motorische problematiek kunnen ook sociale problemen ontstaan, omdat het kind niet mee kan komen met leeftijdsgenootjes in het spel of tijdens een gymles.

Het is belangrijk dat kinderen met bewegingsproblemen goed begeleid worden. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Wat behandelt de kinderfysiotherapeut?

 • begeleiding bij asymmetrische ontwikkeling van baby's, waardoor een voorkeurshouding, een scheve houding of afplatting van het hoofdje ontstaat.
 • huilbaby's of onrustige kinderen
 • een motorische ontwikkelingsachterstand
 • afwijkend looppatroon
 • onhandige grove motoriek en bewegingen
 • cerebrale parese
 • spina bifida
 • orthopedische afwijkingen
 • afwijkende spierspanning
 • houdingsproblemen
 • problemen bij het schrijven, knippen of knutselen
 • bij moeite met het evenwicht, gooien, springen, vangen of vallen.

Behandeling

In Gezondheidscentrum Uden werken master kinderfysiotherapeuten Malon van Lent-Kars, Robin Derksen en Kim Appels met kinderen aan hun motorische vaardigheden. Tijdens de eerste afspraak wordt de ontwikkeling van uw kind in kaart gebracht en eventueel onderzoek gestart. U kunt tijdens deze afspraak en ook bij de behandeling natuurlijk al uw vragen kwijt. U wordt nauw betrokken bij de behandeling en zult adviezen krijgen voor thuis.

De kinderfysiotherapeuten hebben de beschikking over een oefenzaal met therapeutische middelen voor alle leeftijden. Bij baby's, kinderen tot 2 jaar en kinderen met een ernstige beperking vindt behandeling aan huis plaats.

Omdat wij samenwerking belangrijk vinden kan het wenselijk zijn contact te zoeken met het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, school, een arts of andere verwijzers. Dit geeft een goede totaalaanpak en daarom vinden wij overleg met andere betrokkenen wenselijk, waar mogelijk en  wanneer u dat wenst.

Voor kinderfysiotherapie is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Vergoeding

De eerste 18 behandelingen worden vergoed door uw ziektekostenverzekering. Op kinderfysiotherapie is geen eigen risico van toepassing.


Naar boven

Bel mij terugOns team

Malon van Lent-Kars
Malon van Lent-Kars Kinderfysiotherapeut - Specialisatie Functiestoornissen Kinderbekkenbodem - Begeleidster ToP programma
Robin Derksen
Robin Derksen Kinderfysiotherapeut - Sensorisch Informatieverwerkingstherapeut voor 0-2 jarigen
Geke Meerman
Geke Meerman Kinderfysiotherapeut - Kinderbekkenfysiotherapeut
Bekijk ons hele team
Gezondheidscentrum Uden https://plus.google.com/b/111259946561989379830/111259946561989379830
Velmolenweg 77 Uden, Noord-Brabant 5401 HL Netherlands
Phone: 0413268883