Ergotherapie Uden

Ergotherapie

U kunt meer met ergotherapie!

Ergotherapie voor volwassenen bij Gezondheidscentrum Uden

 

Wat is Ergotherapie?

Net als logopedie en fysiotherapie is ergotherapie een paramedische zorgdiscipline, die er op gericht is het dagelijks handelen te verbeteren. Wanneer dagelijkse activiteiten niet of niet goed meer lukken door een tijdelijk of langduriger lichamelijk of psychisch probleem, zoekt de ergotherapeut samen met u naar oplossingen om deze activiteiten weer mogelijk te maken. Het werkterrein van de ergotherapeut is heel uitgebreid. Zo kijkt zij niet alleen naar oplossingen voor eenvoudige handelingen zoals drinken of eten, maar ook naar oplossingen voor meer complexe activiteiten die niet meer kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld na een ongeluk. Denk hierbij aan activiteiten als fietsen, afwassen, sporten, het uitvoeren van uw hobby, autorijden, telefoneren en boodschappen doen. De ergotherapeut kijkt zowel naar de persoon als naar de omgeving en de activiteit. Samen met u zoekt de ergotherapeut naar oplossingen om het dagelijks leven makkelijker te maken. Uw wensen, mogelijkheden en situatie bepalen voor welke oplossing(en) gekozen zal worden.
 

De ergotherapeut van Gezondheidscentrum Uden is niet alleen specialist ten aanzien van het gebruik van hulpmiddelen, maar kan veel meer voor u betekenen. Denkt u hierbij aan begeleiding bij het maken van een goede dagplanning wanneer u ten gevolge van een ziekte sneller vermoeid raakt. Of het aanpassen van uw keuken of werkplek. De ergotherapeut kan voor u de aanvragen hiervoor verzorgen. Hebt u hulp nodig bij het besturen van uw scootmobiel? Ook hier kan de ergotherapeut iets voor u betekenen evenals in het geven van trainingen bij het uitvoeren van transfers bij verzorgenden.

 

Ergotherapie voor u

De ergotherapeut kijkt samen met u hoe en in welke situatie u gehinderd wordt in uw dagelijkse bezigheden. Zij kijkt ook naar de omgeving waarin deze bezigheden plaatsvinden. Er zijn tal van aanpassingen mogelijk in huis en op het werk en de ergotherapeut is goed op de hoogte van alle mogelijke toepasbare verbeteringen. Dit kan te maken hebben met de inrichting van het huis of de werkplek, maar ook met het zoeken naar het beste hulpmiddel of middelen die uw dagelijks handelen makkelijker maken. Ook de mensen om u heen kunnen hierin betrokken worden, zoals familie, verzorgers, mantelzorgers, vrienden of collega's.

 

Wanneer ergotherapie?

Misschien twijfelt u of de ergotherapeut u kan helpen. Daarom geven wij u wat voorbeelden wanneer u de hulp van de ergotherapeut van Gezondheidscentrum Uden kunt inzetten en wat zij voor u kan betekenen:

 

Valpreventie

Boven de 65 jaar neemt de kans dat u valt toe en uit onderzoek blijkt dat vallen de meest voorkomende oorzaak van letstel is bij ouderen. Daarom is training in het voorkomen van vallen zinvol. Door de juiste aanpak leert u het risico om te vallen te verlagen. Het programma is er op gericht de spierkracht te verhogen, de mobiliteit en uw balans te verbeteren. Soms zijn hiervoor ook aanpassingen nodig in uw woning en woonomgeving, zoals een extra trapleuning, een traplift, het aanpassen van verlichting, het aanbrengen van toiletverhogers of loophulpmiddelen.

 

Hobby

De ergotherapeut helpt als het voor u moeilijk is uw hobby nog te kunnen uitvoeren. Zij kan helpen met het zoeken naar oplossingen als vervoer moeilijk is of als u moeite heeft met het verdelen van uw energie voor uw activiteiten. Ook aan het bedenken van passende hulpmiddelen voor bijvoorbeeld handwerken of bridgen. Misschien zijn aanpassingen aan een rolstoel mogelijk zodat u weer kunt tennissen of handbal spelen.

 

In huis

Zowel gewone handelingen in de keuken als het bewegen in huis kunnen problemen geven. Misschien mist u de kracht of is het moeilijk om lang te staan. De ergotherapeut kijkt bij u thuis mee, zodat zij samen met u  oplossingen kan bedenken. Er zijn tegenwoordig veel hulpmiddelen die het dagelijks werk in huis kunnen vergemakkelijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het anders aanleren van taken in de keuken door minder handkracht, een nieuwe indeling maken voor de keuken, aanpassingen in huis t.b.v. het gebruik van een rolstoel, het aanschaffen van handige keukenhulpjes of het plaatsen van een traplift.

 

Transfers

Om te voorkomen dat verzorgers of mantelzorgers lichamelijke klachten ontwikkelen, geeft de ergotherapeut training bij het goed en veilig verplaatsen van degene die hulp nodig heeft. Zij geeft advies over tilhulpmiddelen en traint het omgaan daarmee. Ook leert zij tiltechnieken aan, die zo min mogelijk lichamelijke belasting geven. 

 

Werk

Ontwikkelt u klachten tijdens uw werk omdat de werkbelasting wellicht te hoog is? De ergotherapeut kijkt samen met u wat de oorzaak is en wat hieraan te verbeteren is. Zo leert ze u anders tillen, het anders belasten wanneer u het werk weer gaat hervatten en stelt passende hulpmiddelen toe. Hierbij kunt u denken aan een hoog- laagtafel, een aangepast toetsenbord of passende muis.

 

Thuis revalideren

U heeft in het ziekenhuis gelegen en komt thuis. Vaak is revalidatie dan nodig en komt er veel op u af. U vraagt zich af hoe dit kan worden begeleid en welke zorg u precies nodig heeft. De ergotherapeut kan hierin veel voor u regelen, bedenken en coördineren. Ze leert u omgaan met pijn, angst en vermoeidheid, geeft training van bijvoorbeeld hand- en armfunctie, het lopen of zich verplaatsen. Wellicht is het nodig keuken, slaapkamer of woonkamer aan te passen.

 

Werkgeheugen

Sinds 2018 kunt u ook bij onze Ergotherapie terecht voor Cogmed Werkgeheugentraining en -coaching, indien u problemen ervaart met uw werkgeheugen (zoals bij het uitvoeren van instructies, concentratie en productiviteit).  U leest hier meer over bij onze informatie over Cogmed

 

Hulpmiddelen

De ergotherapeut is bekend met bijna alle hulpmiddelen die er voorhanden zijn. Zij heeft kennis van de wet- en regelgeving bij het aanvragen hiervan.. Zij weet ook hoe het uitlenen van hulpmiddelen geregeld is en probeert met u soms eerst iets uit om te kijken of het hulpmiddel bij u past.

 

Scootmobieltraining

Onze ergotherapeut is bevoegd tot het geven van rijlessen met de scootmobiel en kan u ook helpen bij de aanvraag van uw eigen scootmobiel. 

 

Samenwerking

Het is belangrijk voor u dat we verder te kijken dan ergotherapie alleen. Het is vanzelfsprekend dat de ergotherapeut van Gezondheidscentrum Uden samenwerkt met de andere therapeuten binnen het centrum en waar nodig wordt ook hun ervaring en kennis ingezet bij uw behandeling. Ook werken we graag samen met betrokkenen buiten het centrum, indien u dat wenst en indien mogelijk. Dit kunnen een partner, ouders, mantelzorger of vrienden zijn. Soms is het noodzakelijk om af te stemmen met andere zorgprofessionals, zoals uw huisarts of neuroloog, de gemeente, paramedici als een logopedist of fysiotherapeut of de hulpmiddelenleverancier. Uiteraard gebeurt dit overleg alleen in samenspraak met u en met uw toestemming.

 

Vergoeding van ergotherapie

In het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen is ergotherapie opgenomen en iedereen heeft recht op 10 uur per kalenderjaar. Wanneer u een aanvullende verzekering heeft kan het zijn dat sommige verzekeraars meer uren vergoeden. Kijkt u daarvoor in de polis van uw ziektekostenverzekering.

 

Kwaliteit

De therapeuten staan ingeschreven bij het centraal kwaliteitsregister paramedici en de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Zij volgen de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied en volgen waar nodig scholing. De zorg die u krijgt heeft een uitstekend kwaliteitsniveau.

Centraal staan daarbij uw hulpvraag en klacht(en). Als uitgangspunt dienen uw mogelijkheden waarnaar met een open blik en in een vriendelijke sfeer wordt gekeken. Wij staan ook open voor overleg en samenwerking met andere disciplines, indien mogelijk en gewenst. Dit kunnen andere zorg- of hulpverleners zijn of een arts.

 

U heeft nog vragen

Wat ergotherapie voor u kan betekenen is u misschien niet helemaal bekend en daarom blijven er wellicht nog vragen over. U bent van harte uitgenodigd om vrijblijvend met al uw vragen contact met ons op te nemen en alle mogelijkheden te bespreken.

 

 


Naar boven


Contact
Gezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Gezondheidscentrum Uden