Frozen shoulder

Frozen Shoulder

Frozen shoulder

Een frozen shoulder ontwikkelt zich langzaam en geeft een beperking in het bewegen van het schoudergewricht. De kom van het schouderblad is met de kop van de bovenarm verbonden door een gewrichtskapsel dat er voor zorgt dat de arm niet uit de kom schiet. Wanneer dit gewrichtskapsel ontstoken raakt, krimpt en verhardt het en dit leidt tot stijfheid en een beperking in de mobiliteit. De pijn is voelbaar rondom de schouder en geeft vooral bewegingsbeperking bij het naar buiten draaien en het optillen van de arm. Een frozen shoulder ontwikkelt zich in drie fasen. In de eerste fase, de freezing phase, raakt het gewrichtskapsel ontstoken en ervaart de patiënt constante pijn in de schouder, die meestal erger wordt gedurende de nacht. Zeker wanneer men op de schouder ligt. Bij onverwachte bewegingen en gebruik van de arm zal de pijn erger worden. Men voelt de pijn in de hele schouder en er kan een uitstralende pijn zijn richting nek, bovenarm, hand en tussen de schouderbladen. Deze fase kan enkele maanden duren en in deze periode neemt de beweeglijkheid van de schouder af. Tijdens de tweede fase, de frozen phase, zal de pijn die je voelt afnemen bij bewegen. De schouder is wel beperkt in het bewegen en zal stijf aanvoelen. De pijn is dan vooral voelbaar in rust en gedurende de nacht. Ook deze fase kan een paar maanden duren. In de laatste fase, de thawing phase, treedt er langzaam verbetering op in de beweeglijkheid en zullen dagelijkse bezigheden beter uitgevoerd kunnen worden. De uiteindelijke duur tot volledig herstellen kan wel drie jaar duren, hoewel het beloop soms ook wat korter is.

We kennen twee typen frozen shoulder: de primaire en de secundaire frozen shoulder. De eerste ontstaat spontaan, zonder duidelijke oorzaak, en komt vooral voor bij vrouwen tussen de leeftijd van 40-60 jaar. Wel is er meer risico voor patiënten met diabetes Mellitus, schildklieraandoeningen en vaatklachten. De secundaire frozen shoulder is het gevolg van een trauma of operatie aan de schouder. Zowel de primaire als de secundaire frozen shoulder geven dezelfde verschijnselen en klachten.

Behandeling frozen shoulder

Een frozen shoulder kan door de fysiotherapeut goed behandeld worden. Hierbij kunnen meerdere behandelmogelijkheden worden ingezet. Allereerst zal er een onderzoek en gesprek  plaatsvinden, op basis van uw verhaal en de uitkomsten van het onderzoek kan er een diagnose gesteld worden. Ook kan er gebruik gemaakt worden van echografie om eventuele afwijkingen aan het gewrichtskapsel te kunnen zien. Na dit onderzoek zal met u worden doorgesproken hoe verdere behandeling mogelijk is en welke technieken daarbij zullen worden ingezet. Wij kunnen bij de behandeling gebruik maken van dry-needling, medical tape, mobiliteitstechnieken en begeleiding met oefentherapie om een voorspoedig herstel te bevorderen. Wij volgen de behandeling nauwgezet en evalueren geregeld met u over de voortgang.

 Behandelingen

Algemene fysiotherapie Acupunctuur Manuele therapie Echografie Dry Needling Medical Taping Concept

Contact
Gezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Gezondheidscentrum Uden