RSI/KANS

RSI/KANS

RSI/KANS

RSI en KANS zijn verschillende benamingen voor hetzelfde klachtenpatroon namelijk alle klachten die kunnen voorkomen aan arm, nek en schouder. Vroeger gebruikte men de naam RSI ( Repetitive Strain Injury)  en zoals de naam "repetitive" hierin al zegt, ging het om steeds terugkerende klachten, die werden gerelateerd aan het werk dat men deed. KANS betekent Klachten Arm Nek Schouder en is een verzamelnaam voor alle klachten in dit gebied, werk gerelateerd of niet. KANS is geen ziekte, maar vat alle klachten, symptomen en syndromen aan de bovenrug, nek, schouder, armen, elleboog, pols, hand en vingers onder één noemer samen. De klachten waarover het hier gaat ontstaan na een periode van overbelasting en zijn dermate ernstig dat ze normaal functioneren belemmeren. Meestal ligt de oorzaak in een bepaalde, steeds terugkerende beweging, het steeds in dezelfde houding zitten of staan, het leveren van heel veel kracht of een combinatie van deze. Daarnaast zijn er persoonlijke factoren die een rol spelen bij het ontstaan van KANS, zoals hypermobiliteit, verminderde conditie, omgaan met stress en het stellen van hoge eisen aan zichzelf. KANS wordt gekenmerkt door een verstoring in de balans tussen belasting en belastbaarheid en komt in veel beroepsgroepen voor. Bij KANS wordt een onderscheid gemaakt in specifieke en a-specifieke KANS. Bij specifieke KANS is de oorzaak vaak duidelijk en ziet men ook afwijkingen, zoals bijvoorbeeld bij het carpaal tunnelsyndroom, een tennisarm of golferselleboog. Bij a-specifieke KANS is dit niet het geval en kan er zelfs met de huidige onderzoeksmethoden geen oorzaak worden gevonden. Deze a-specifieke klachten komen veel voor. De klachten die men ervaart bij KANS ontstaan meestal geleidelijk en worden steeds erger. Ze uiten zich als pijn of stijfheid en vaak komen ook krachtsverlies en tintelingen voor.

Behandeling RSI/KANS

Er zal eerst een onderzoek en gesprek plaatsvinden om de klachten, de ontstaanswijze en de onderhoudende factoren zo goed mogelijk in kaart te krijgen. De algemeen fysiotherapeut kan bij deze klachten eventueel de hulp inschakelen van een manueel therapeut, ergotherapeut of andere disciplines. Op deze manier kunnen de klachten vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden en kan er een goed passend behandelplan worden toegepast. In overleg met u kan ook samenwerking met externe disciplines overwogen worden.Behandelingen

Algemene fysiotherapie Shockwave therapie (ESWT) Dry Needling Medical Taping Concept

Contact
Gezondheidscentrum Uden
Velmolenweg 77
5401 HL Uden0413 26 88 83

info@gcuden.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Gezondheidscentrum Uden